Výzva ukončená - Obrábacie centrum s robotizáciou nakladania obrobkov

9.4.2021

Na základe vyhodnotenia predložených ponúk sa víťazom výzvy stala spoločnosť MIKRON SLOVAKIA s.r.o


Kompletný záznam prieskumu trhu a predložených ponúk:


Dátum zverejnenia výzvy: 9.3.2021

Podrobnosti výzvy nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

  Balík všetkých dokumentov vo formáte docx


Ďakujeme všetkým zúčastneným za záujem a predloženie ponuky.

S pozdravom

Ing. Tomáš Pilát, predseda predstavenstva INFINITY GROUP a.s.