VYHODNOTENIE PONÚK - Robotizovaná linka na odihlenie dielov po rezaní laserom, plazmou a kyslík acetylénom

30.7.2021

Záznam z prieskumu trhu na predloženú výzvu a vyhodnotenie ponúk dodávateľov.

Dátum zverejnenia vyhodnotenia: 8.10.2021.


Záznam z prieskumu trhu

Kompletný záznam prieskumu trhu, predložených ponúk a výsledkov


Podrobnosti výzvy:


Veríme, že sa súťaže zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk

S pozdravom

Ing. Tomáš Pilát, predseda predstavenstva INFINITY GROUP a.s.