Vyhodnotenie ponúk - Kyber-Fyzikálny systém

14.7.2022

Záznam z prieskumu trhu na predloženú výzvu a vyhodnotenie ponúk dodávateľov.

Dátum zverejnenia vyhodnotenia: 29.6.2022.


Záznam z prieskumu trhu

Kompletný záznam prieskumu trhu, predložených ponúk a vyhodnotenie


Podrobnosti výzvy: