Vyhodnotenie ponúk - Inteligentné inovácie v INFINITY GROUP a.s.

20.5.2021

Záznam z prieskumu trhu na predloženú výzvu a vyhodnotenie ponúk dodávateľov.

Dátum zverejnenia vyhodnotenia: 20.5.2021.


Záznam z prieskumu trhu

Kompletný záznam prieskumu trhu, predložených ponúk a výsledkov


Podrobnosti výzvy (Oprava)

Dátum zverejnenia: 15.3.2021.

Lehota na predkladanie ponúk: 01.04.2021, do 17:00 hod.

Podrobnosti výzvy

Dátum zverejnenia: 10.3.2021.

Lehota na predkladanie ponúk: 25.03.2021, do 17:00 hod.


Veríme, že sa súťaže zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk

S pozdravom

Ing. Tomáš Pilát, predseda predstavenstva INFINITY GROUP a.s.