Robotizácia a racionalizácia výroby dielcov a zváraných konštrukčných podskupín

28.1.2022

Projekt „Robotizácia a racionalizácia výroby dielcov a zváraných konštrukčných podskupín v INFINITY GROUP a.s.“

je spolufinancovaný Európskou úniou.


Popis projektu vo formáte PDF


Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zavedenie inovácie do výroby dielcov a zváraných konštrukčných podskupín za účelom racionalizácie a robotizácie výroby pre zabezpečenie konkurencieschopnosti spoločnosti.


Nenávratný finančný príspevok: 1 956 956,67 Eur


Sprostredkovateľský orgán:
Example image Example image