Odihľovacia linka Gecam

Odihľovacia linka bola skonštruovaná tak aby odihľovala kovové výpalky od napáleného materiálu a strusky pomocou brúsnych pásov.

Taktiež dokáže zaoblovať hrany pomocou rotačných brúsnych kief. Linka je obsluhovaná ručne na vstupe aj výstupe pomocou automatických dopravníkov.

Technické údaje
Pracovná šírka   1300 mm
Hrúbka obrobku min./max   0,5-170 mm
Šírka obrobku min.   45 mm
Šírka obrobku max.   1300 mm
Odporúčaná dĺžka kusu min.   340 mm
Max. Kus na dopravnom páse   250 kg
<-- Späť na zoznam